Thursday, October 13, 2005

Sociologist to become minister of finance

Newspaper VG reports that Kristin Halvorsen, leader of Socialist Left party, is to become new minister of finance in Norway. Ultimately in charge of the state's economy, central bank and a NOK1,200bn fund, one might expect the new socialist government to choose someone well-qualified, as Labour Party and the centre-right coalitians have done in the past, but not so.

Kristin Halvorsen has never cared about finance, money or anything but raising taxes. She doesn't know the first thing about economics, or accept the general principle of supply and demand. Ms. Halvorsen thinks reducing oil investments (and thereby extraction) is a smart way to raise more money over the budget, and that inflation and interest rate is better controlled by a politician than a central bank.

Norwegian Socialism Exposed presents the CV of Kristin Halvorsen:

Personal
Name: Kristin Halvorsen
Age: 45
Address: Politically correct address, East Oslo

Education
Sociology (1 year)
Criminology (1 year)

Work Experience
Two gap years to be hippie
Secretary in a law office for two years

Other relevant experience
Member of parliament since 1989

1 Comments:

Blogger Softtag said...

Folk må bli mer klar over hva slags samfunnsvisjon politikerne står for, og hva som kommer ut i praksis. Det finnes en hel del velgere som stemmer ut i fra deres standpunkt på enkeltsaker uten å forstå hva de får med seg på lasset. De forstår rett og slett ikke hva slags helhetlig politikk det partiet de stemmer på fører.

For å ta to eksempler.

En ønsker sikker velferd og gode skoler, og stemmer derfor SV.

"Sv vil sikre en god velferd, gode skoler, og et trygt samfunn for de fleste", men i sin helhet vil de begrense markedets frihet til en minimum og øke statens kontroll, noe som kan føre til at næringslivet vil slite i konkurranse med andre frie (utenlandske) markeder, noe som igjen kan føre til dårligere samfunnsøkonomi, som igjen fører til mindre penger til fellesskapet og velferden.En ønsker bedre vilkår for privatnæringsliv, frihet og trygghet , og stemmer derfor Høyre.

"Høyreliberalister lover bedre vilkår for næringslivet, skattelette, større personlig frihet, mindre byråkrati og fritt marked." De ønsker også et mindre sikkerhetsnett (i form av mindre sosialstønad, trygd osv.) noe som kan øke skaperlyst og selvstendige individer som etablerer bedrifter og finner seg egne næringsveier, som igjen gir arbeidsplasser og økt økonomisk verdiskapning i sin helhet i samfunnet.

Men som en følge av dette får en tøffere konkurranse individene imellom om å skape og å sikre seg verdier og goder som gir sikkerhet for dem selv. I denne konkurransen vil det alltid være tapere og slitne deltakere med begrensede ressurser. I dette frie "spillet" vil de som har store ressurser i utgangspunktet lett utkonkurrere de mindre ressurssterke. Verdiene blir da akkumulert hos de sterkeste i konkurransen. Denne skeive verdifordelingen skaper nød og utrygghet i bunn som vil forplante seg oppover via frustrasjon og kriminalitet. Resultatet blir da et ustabilt og utrygt samfunn.


Softtag

22:42  

Post a Comment

<< Home